การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงสำหรับบุคคลที่สาม

การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของผู้ใช้

แม้ว่าเราจะมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของผู้ใช้ก็ตาม แต่ผู้ใช้สามารถขอให้เรายุติการให้ข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การสอบถามที่ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

 1. 1) วัตถุประสงค์
  เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการสอบถามต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เราอาจส่งต่อรายละเอียดของการสอบถามนั้น ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือฯ
 2. 2) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้แก่บุคคลที่สาม
  ข้อมูลที่ป้อนในแบบฟอร์มสอบถามของเรา ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
 3. 3) วิธีการมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม
  เราจะส่งข้อมูลดังกล่าวทางอีเมลไปยังบริษัทในเครือฯ ซึ่งจะเป็นผู้ให้การตอบสนอง
 4. 4) การยุติการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
  ลูกค้าสามารถขอไม่ให้ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังบุคคลที่สามอีกต่อไป

หากมีข้อสงสัยใดๆ โปรดติดต่อเราที่:
Mitsubishi Electric Corporation, Personal Information Protection Office
2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310
โทรศัพท์: (+81) 3-3218-2210
เวลาทำการ: เวลาทำการของ Mitsubishi Electric Corporation คือ
9.00 - 12.00 น. และตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น.
(open new window)หากมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือคำแนะนำ โปรดติดต่อเรา (ภาษาอังกฤษ)