นโยบายความเป็นส่วนตัว

พันธกิจที่มีต่อความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต

Mitsubishi Electric Corporation ให้ความสำคัญต่อประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ต นโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีที่ Mitsubishi Electric Corporation ปฏิบัติต่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่เราได้รับมาในอินเทอร์เน็ต วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเป็นการแจ้งให้คุณในฐานะผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ("ไซต์") รับทราบเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เราอาจรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณเข้าชมไซต์นี้ วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลนั้น และเราจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ใครทราบหรือไม่

ขอบเขตของการใช้งาน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลครอบคลุมเว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric Corporation และ Mitsubishi Electric ( http://th.mitsubishielectric.com/th/ ) คำชี้แจงนี้ไม่มีผลครอบคลุมเว็บไซต์อื่นของบริษัทหรือองค์กรที่ไซต์เชื่อมโยงด้วย

ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

โดยทั่วไปแล้ว คุณจะสามารถเยี่ยมชมไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใครและไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อย่างไรก็ตาม เราอาจ (เช่น โดยไม่มีการลงทะเบียน) เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น บริการของเราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น จำนวนและความถี่ของผู้ที่เข้าเยี่ยมชมไซต์ แต่เราจะทำในรูปแบบที่จะทำให้ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถระบุชื่อได้ ข้อมูลนี้จะถูกรวบรวมเพื่อวัดจำนวนของผู้เยี่ยมชม เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บนไซต์ และจำนวนของไซต์ที่คุณใช้ เพื่อที่เราจะใช้ปรับปรุงไซต์ของเรา เราจะไม่ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล Mitsubishi Electric Corporation อาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกกันว่า “คุกกี้” เพื่อระบุว่าหน้าในไซต์มีการเข้าชมอย่างไรและเมื่อใด และมีจำนวนผู้เข้าชมเท่าใด คุกกี้คือองค์ประกอบของข้อมูลที่เว็บไซต์สามารถส่งไปยังเบราเซอร์ของคุณ จากนั้นอาจมีการจัดเก็บไว้ในระบบของคุณ แต่จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ คุณสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเพื่อให้แจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะได้รับคุกกี้ เพื่อให้คุณตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณให้ปิดการใช้งานคุกกี้ได้ แต่ถ้าคุณทำเช่นนั้น บางพื้นที่ของบางไซต์อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

ข้อมูลส่วนบุคคล

Mitsubishi Electric Corporation ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศญี่ปุ่น นโยบายและ
กฎระดับประเทศอื่นๆ อย่างสมบูรณ์ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถกำหนดว่าเป็นข้อมูลใดก็ตามที่อาจนำไปใช้ในการระบุตัวบุคคล ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อและ
นามสกุล ที่อยู่บ้านหรือที่อยู่ทางกายภาพ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลที่ติดต่ออื่น

ในบางครั้ง Mitsubishi Electric Corporation อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าในขณะที่
การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ บนเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแบบฟอร์มการติดต่อ/การสอบถามแบบ
ต่างๆ

เมื่อเราขอข้อมูลส่วนตัวจากคุณโดยตรงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เราจะระบุวิธีที่เราจะนำข้อมูลไปใช้ และขอความยินยอมจากคุณ เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยวิธีอื่น เราจะประกาศในเว็บไซต์ของเราว่าเราต้องการนำข้อมูลนั้นไปใช้งานอย่างไร

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบรับและยืนยันการสอบถามของคุณ และอาจเก็บบันทึกการสอบถามไว้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน นอกจากนี้ ในการสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา เราอาจจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบ่งปันกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือทั่วโลกเพื่อให้ทำความเข้าใจความต้องการของคุณได้ดีขึ้น และวิธีที่เราสามารถ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ในบางครั้ง Mitsubishi Electric Corporation อาจดำเนินการสำรวจความคิดเห็นทางออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าใจความต้องการและโปรไฟล์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น เมื่อเราจัดทำการสำรวจ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุณ ไซต์ของเราอาจมีการประกวด การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่อาจขอให้คุณป้อนข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในวัตถุประสงค์ในการดำเนินการส่งเสริมการขาย เช่น
การให้บริการสนับสนุนลูกค้า หรือการติดต่อคุณหากคุณเป็นผู้ชนะ

Mitsubishi Electric Corporation จะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากการเยี่ยมชมไซต์แต่ละครั้งหรือข้อมูลที่คุณอาจให้เรา แก่บุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ในการขาย ให้เช่า หรือทำตลาดในข้อมูลส่วนตัวของคุณ ในบางครั้งเราอาจจ้างผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการหรือให้ความช่วยเหลือเราในการสำรวจแบบออนไลน์ การประกวด การชิงโชค หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การดำเนินการสำรวจหรือการส่งเสริมการขาย การคอมไพล์ข้อมูล หรือให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า บุคคลเหล่านี้จะลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อมูล ก่อนดำเนินการบริการที่เราริเริ่มกับพวกเขา พวกเขาจะไม่
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ได้รับจากคุณ และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นและหรือดำเนินบริการให้เราต่อไป

คุณสามารถเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Mitsubishi Electric Corporation ได้ หากคุณเลือกไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวตามที่เราขอ คุณก็ยังคงสามารถเข้าเยี่ยมชมไซต์ส่วนใหญ่ได้ แต่คุณอาจจะไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือก ข้อเสนอ และบริการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับคุณ

คลิกที่นี่เพื่อดู ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

เด็ก

เด็กที่ไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ไซต์ ถ้ามีวัสดุใดๆ ของไซต์ถูกส่งตรงไปให้เด็กๆ แม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม Mitsubishi Electric Corporation ขอแนะนำให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกคนสอนให้บุตรหลานของตนใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ ในขณะที่ใช้อินเทอร์เน็ต

การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลง

หาก Mitsubishi Electric Corporation ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา
เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในส่วนนี้ เพื่อให้คุณทราบข้อมูลถึงที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจใช้ข้อมูลนั้น และ
เราจะเปิดเผยต่อผู้ใดหรือไม่

คำถามหรือข้อคิดเห็น

เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราที่จะรับฟังว่าผู้เยี่ยมชมมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบริการของเราและนโยบายของเรา หากคุณมีข้อสงสัย ความกังวล เกี่ยวกับข้อกำหนดในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ หรือสิ่งใดก็ตามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการออฟไลน์และออนไลน์ของเรา โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บที่ 'ติดต่อเรา'

ความยินยอมของคุณ

เมื่อใช้ไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับตามข้อกำหนดของคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา และการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของเราตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น