"รู้เรื่องสิ่งแวดล้อม" ไปกับคุณหนู Eco

สวัสดีค่ะ ชื่อ Eco ค่ะ
น้อง Eco ขอแนะนำการดำเนินการและการจัดการสิ่งแวดล้อมของ Mitsubishi Electric Group ให้เข้าใจแบบง่ายๆ ผ่านผลิตภัณฑ์ สถานที่ผลิต สถานที่ทำงาน ฯลฯ เพื่อให้ทุกท่านทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเรากันค่ะ
ขอเชิญมาร่วมสร้างสังคมที่ สมบูรณ์และยั่งยืน ไปด้วยกันกับพวกเรานะคะ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่เมื่อใช้แล้วจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์...
ผลิตภัณฑ์ที่ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยการทำให้มีขนาดเล็กลง...
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถเข้าใจได้อย่างง่าย

Mitsubishi Electric ได้ยกให้เรื่อง "Life (การใช้ชีวิต)" "Industry (อุตสาหกรรม)" "Infrastructure (โครงสร้างพื้นฐานสังคม)" และ "Mobility (การคมนาคม)" เป็น "ปัจจัย 4 ด้านที่ส่งเสริมการสร้างคุณค่า สู่อนาคตอย่างยั่งยืน" โดยจะมีการใช้เครื่องหมายแสดงถึงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในด้านใดบ้าง

#001 Life

อาคารแสดงการสาธิตเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ ZEB (Zero Energy Building)

อาคารแห่งนี้มีการใช้พลังงานเป็นศูนย์ และยังอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานอีกด้วย
โดยในอนาคตมีเป้าหมายการใช้พลังงานเป็นศูนย์ในทุกๆที่

คำอธิบายเพิ่มเติม
อาคารแสดงการสาธิตเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับ ZEB (Zero Energy Building)