Mitsubishi Electric Global

ความยั่งยืน

รายงาน

รายงานประจำปีของเราแสดงให้เห็นโครงการริเริ่มและความสำเร็จของ Mitsubishi Electric Group จากที่เราช่วยสร้างสังคมที่มีชีวิตชีวาและยั่งยืน

ความยั่งยืนที่ Mitsubishi Electric

ไอคอน: จุดมุ่งหมาย 17 ข้อเพื่อปฏิรูปโลกของเรา

เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของโลก Mitsubishi Electric Group ยังคงสร้างความแข็งแกร่งในการจัดการ ส่งเสริมความตระหนักเกี่ยวกับ SDG ไปทั่วทั้งองค์กร ทั้งยังผสานแนวคิดเรื่อง SDG เข้ากับกลยุทธ์การจัดการอีกด้วย