Mitsubishi Electric Global

สารจากประธานบริษัท

รูปถ่าย: President&CEO

เรา ในที่นี้คือ Mitsubishi Electric Group ได้ดำเนินการตามจุดประสงค์ของเราเพื่อมีส่วนในการสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

ตราบจนถึงทุกวันนี้ เราได้มุ่งมั่นเพื่อตระหนักถึงการจัดการองค์กรให้สมดุลจากมุมมองทั้งสามของ “การเติบโต” “ความสามารถในการทำกำไร/ประสิทธิภาพ” และ “ความสมบูรณ์” แต่จากมุมมองเหล่านี้ เราเพิ่งเริ่มให้ความสำคัญกับการดำเดินธุรกิจ ด้วยการเน้นในด้านความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพของสินทรัพย์มากขึ้น ในขณะเดียวกัน เราขอยืนยันอีกครั้งว่าการตระหนักถึงความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญของการจัดการของเรา โดยย้อนกลับไปที่หลักการพื้นฐานของเราใน “การจัดการกับความท้าทายทางสังคมผ่านธุรกิจของเรา” จากแนวทางนี้ เราจะทำการเพิ่มคุณค่าองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องและเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงานของเรา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งหมด

ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลจากลูกค้าของเราผ่านระบบดิจิทัล และโดยการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในกลุ่มบริษัทของเราและร่วมกันเสนอแนวทางต่างๆ เราจะพัฒนาส่วนประกอบ ระบบ โซลูชันแบบบูรณาและสร้างคุณค่าใหม่ๆ และเพื่อเป็นการนำประโยชน์จากคุณค่าใหม่ๆ ที่เราสร้างขึ้นคืนกลับไปยังลูกค้าของเราอย่างกว้างขวาง เราจะเปลี่ยนเป็นบริษัท "Circular Digital-Engineering” และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความท้าทายทางสังคมที่หลากหลายในปัจจุบัน

ในขณะเดียวกัน เพื่อตอบสนองต่อแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการควบคุมคุณภาพที่ไม่เหมาะสม เราจะดำเนินการปฏิรูปขั้นพื้นฐานทั้งสามด้านอย่างต่อเนื่องได้แก่ การประกันคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแล เรายังได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการปฏิรูปทั้งสามด้านเหล่านี้ภายในคณะกรรมการบริษัทและกำหนดกรอบการทำงานเพื่อติดตามและกำกับดูแลความคืบหน้าการปฏิรูป เรายังคงมุ่งมั่นในการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การสร้าง Mitsubishi Electric แบบใหม่ ขยายและพัฒนาสามด้านหลักของการปฏิรูป โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น

“Changes for the Better” แสดงถึงทัศนคติของกลุ่มบริษัทของเราในการ "พยายามทำสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ" ในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโตต่อไป เราแต่ละคนมีเจตจำนงและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณในอนาคต

Kei Uruma

Kei Uruma

ประธานบริษัทและ CEO