Mitsubishi Electric Global

สารจากประธานบริษัท

รูปถ่าย: President&CEO

พวกเรา Mitsubishi Electric Group ได้ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตมาตั้งแต่ปี 1921 จุดประสงค์และเหตุผลที่แท้จริงในการดำรงอยู่ของเรานั้น จุดประสงค์ และเหตุผลที่แท้จริงในการดำรงอยู่ของเรานั้น คือการสนับสนุนให้เกิดสังคมที่สดใสและยั่งยืนผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่หยุดนิ่ง จากการไตร่ตรองเหตุผลในการดำรงอยู่ของเราอีกครั้ง ฉันเชื่อว่าเราทุกคนในทีมผู้บริหารจำเป็นต้องพัฒนาความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการปฏิรูปเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการรับรู้และพฤติกรรมของเราได้อย่างแท้จริง ในการดำเนินการนี้ เราจะรับฟังความคิดเห็นต่างๆ อย่างจริงใจทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท อีกทั้งส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลและการเจรจากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแข็งขันและโปร่งใสมากขึ้น

เพื่อตอบสนองต่อบางกรณีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการควบคุมคุณภาพที่ไม่เหมาะสม เราจะดำเนินการปฏิรูปในสามด้าน ได้แก่ การประกันคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กร และการกำกับดูแล ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับฝ่ายบริหาร ในเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากการตระหนักถึงการจัดการองค์กรให้สมดุลจากมุมมองทั้งสามของ "การเติบโต" "ความสามารถในการทำกำไร/ประสิทธิภาพ" และ "ความสมบูรณ์" แล้ว เราจะกลับมาที่หลักการพื้นฐานของเราในการ "จัดการกับความท้าทายทางสังคมผ่านธุรกิจของเรา" และขอยืนยันอีกครั้งว่าการตระหนักถึงความยั่งยืนเป็นรากฐานที่สำคัญของการจัดการของเรา จากแนวทางนี้ เราจะทำการเพิ่มคุณค่าองค์กรของเราอย่างต่อเนื่องและเติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงานของเรา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ทั้งหมด อีกทั้งผ่านการสร้างสรรค์ร่วมกันและการบูรณาการความรู้ทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม เราจะเปลี่ยนเป็นบริษัท "Circular Digital-Engineering" ที่ให้บริการโซลูชั่นแบบบูรณาการที่พัฒนาแล้วซึ่งมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคมต่างๆ

“Changes for the Better” แสดงถึงทัศนคติของ Mitsubishi Electric Group ในการ "พยายามทำสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ" ในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงและเติบโต เราแต่ละคนมีเจตจำนงและความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นไปอีก เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและแสดงให้คุณเห็น Mitsubishi Electric Group แบบใหม่

เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณในอนาคต

Kei Uruma

Kei Uruma

ประธานบริษัทและ CEO