ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

ประเภทผลิตภัณฑ์

ระบบปรับอากาศ

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์

ระบบพลังงาน

เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ

ระบบภาพเพื่อการแสดงผลและการนำเสนอ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบสาธารณูปโภค