เกี่ยวกับเรา

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้น - ทั่วโลก

“การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” โดยจุดยืนและความปรารถนาของเราคือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น สำหรับสังคม อุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา เราได้ช่วยสรรค์สร้างอนาคตที่สว่างสดใสขึ้นทั่วโลก ผ่านเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของเรา

Mitsubishi Electric ในประเทศไทย

  • ระบบปรับอากาศ
  • อุปกรณ์ยานยนต์
  • ระบบอาคาร (ลิฟต์/บันไดเลื่อน)
  • คอมเพรสเซอร์
  • ระบบพลังงาน
  • ระบบอัตโนมัติในโรงงาน
  • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน ฯลฯ

Mitsubishi Electric Global

เรา ในที่นี้คือ Mitsubishi Electric Group จะมีส่วนในการสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด