เกี่ยวกับเรา

Mitsubishi Electric Global

จำนวนบริษัทในเครือฯ ที่นำมาทำงบรวม
(เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)

  • ญี่ปุ่น91
  • อเมริกาเหนือ16
  • เอเชีย
    (ไม่รวมญี่ปุ่น)
    63
  • ยุโรป32
  • อื่นๆ7

ข้อมูลขององค์กร
(เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)

รายได้

5.00 ล้านล้านเยน

พนักงาน

149,655

ประวัติของ Mitsubishi Electric

สารจากประธานบริษัท

R&D / เทคโนโลยี

เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเฉลียวฉลาด เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าเหนือคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอ

วัตถุประสงค์

เรา ในที่นี้คือ Mitsubishi Electric Group จะมีส่วนในการสร้างสังคมให้มีชีวิตชีวาและยั่งยืนผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัด

Mitsubishi Electric Corporate Strategy

เป้าหมายทางการเงินที่จะบรรลุในปีงบประมาณ 2026

รายได้

5 ล้านล้านเยน

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นจากการปฏิบัติงาน

10 %

ROE

10 %

การสร้างเงินสด*

3.4 ล้านล้านเยน/5 ปี

* กระแสเงินสด (CF) จากการปฏิบัติงานที่ปรับแล้ว

นักลงทุน

ข้อมูลการเงิน, ราคาหุ้น, ข้อมูลหุ้น, IR ไลบรารี่ และข้อมูลล่าสุดอื่นๆ สำหรับผู้ถือหุ้น

Mitsubishi Electric รอบโลก