เกี่ยวกับเรา

Mitsubishi Electric Global

ตำแหน่ง

จำนวนบริษัทในเครือฯ ที่นำมาทำงบรวม
(เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

จำนวนบริษัท
(เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

กราฟ: จำนวนบริษัท

การขับเคลื่อนการเติบโต

แผนผัง: การขับเคลื่อนการเติบโต

ข้อมูลขององค์กร
(เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)

ยอดขายสุทธิ

4.52 ล้านล้าน yen

พนักงาน

145,817

ประวัติของ Mitsubishi Electric

สาส์นจากประธานบริษัท

Changes for the Better

การพัฒนาอยู่เสมอ การส่งมอบคุณค่าใหม่ๆ อยู่เสมอ

R&D / เทคโนโลยี

เสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งความเฉลียวฉลาด เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าเหนือคู่แข่งหนึ่งก้าวเสมอ

กลยุทธ์ขององค์กร

นโยบายการจัดการ

แผนผัง: นโยบายการจัดการ

เป้าหมายการเติบโตที่จะบรรลุในปีงบประมาณ 2021

ยอดขายสุทธิ

5 ล้านล้านเยนหรือมากกว่า

อัตราส่วนรายได้จากการปฏิบัติงาน

8% หรือมากกว่า

เป้าหมายการจัดการเพื่อความสำเร็จอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง

ROE

10% หรือมากกว่า

อัตราส่วนของหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยต่อยอดรวมสินทรัพย์

15% หรือน้อยกว่า

ความยั่งยืน

แผนผัง: วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021

การมุ่งมั่นเป็นบริษัทสีเขียวชั้นนำระดับโลก
การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุพันธกิจขององค์กร

พันธกิจขององค์กร

หลักการดำเนินงาน 7 ข้อ

แผนผัง: หลักการดำเนินงาน 7 ข้อ

นักลงทุน

ข้อมูลการเงิน, ราคาหุ้น, ข้อมูลหุ้น, IR ไลบรารี่ และข้อมูลล่าสุดอื่นๆ สำหรับผู้ถือหุ้น

Mitsubishi Electric รอบโลก