ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

ระบบสาธารณูปโภค (Public Systems)

ระบบและโซลูชั่นต่างๆ ของ Mitsubishi Electric สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่จำกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรา ไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กขดลวดที่มีสภาพเป็นตัวนำยิ่งยวดไปจนถึงระบบการการจัดการของภาครัฐ, ระบบแสดงภาพในสัดส่วนขนาดใหญ่ และระบบการจัดการน้ำสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ซึ่งนวัตกรรมของเราทั้งหมดนี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ครอบคลุมในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม
หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และระบบที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจไม่มีจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศอื่น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ระบบตัวนำยิ่งยวดประยุกต์ (Applied Superconductor Systems)

ลักษณะพิเศษของตัวนำยิ่งยวดคือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ำมาก ระบบนี้ช่วยให้สามารถใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานหลายด้าน ด้วยการป้องกันการสูญเสียพลังงานโดยการสร้างสนามแม่เหล็กกำลังสูงและช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดลดลง Mitsubishi Electric คือผู้ผลิตแม่เหล็กไฟฟ้าหลายประเภทที่นำเทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวดมาประยุกต์ใช้ เราพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า

แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์

รูปภาพ: RIKEN An SRC (ไซโคลตรอนวงแหวนวัสดุตัวนำยิ่งยวด) ที่ใช้แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดอันทรงพลังที่ผลิตโดย Mitsubishi Electric

แม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดสำหรับการสร้างสนามแม่เหล็กทรงพลัง Mitsubishi Electric มีประวัติความสำเร็จจากประสบการณ์ในโครงการส่งเสริมงานวิจัยมากมาย เราใช้นวัตกรรมแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดประสิทธิภาพสูงของเราในการส่งเสริมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของโลกในการทดลองฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิวชัน

เครื่องสำรองไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supplies)

Mitsubishi Electric เป็นผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของศูนย์ข้อมูลระดับ Mission Critical ในเวลาที่กำลังไฟไม่เสถียร ทั้งนี้ UPS ของเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เราผลิตระบบ UPS ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความน่าเชื่อถือได้ในเรื่องของระบบการทำงานที่ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย และป้องกันเครื่องจากการเกิดไฟกระชากและไฟดับ

  • UPS แบบ 3 เฟส
  • การกำหนดค่าแบบมัลติโมดูล
  • UPS แบบเฟสเดียว

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment Systems)

เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator)

เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator)

Mitsubishi Electric ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องผลิตโอโซนที่ประหยัดต้นทุนซึ่งมีขนาดและความจุต่างๆ สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของรัฐบาล ระบบเหล่านี้สร้างโอโซนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า โอโซนจะถูกนำมาใช้ในการบำบัดน้ำจากแหล่งน้ำ หรือน้ำเสีย, การกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสีและกลิ่นเหม็น และการผลิตน้ำสะอาดสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะอาดปลอดภัย