ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

ระบบสาธารณูปโภค (Public Systems)

ระบบและโซลูชั่นต่างๆ ของ Mitsubishi Electric สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างไม่จำกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเรา ไม่ว่าจะเป็นแม่เหล็กขดลวดที่มีสภาพเป็นตัวนำยิ่งยวดไปจนถึงระบบการการจัดการของภาครัฐ, ระบบแสดงภาพในสัดส่วนขนาดใหญ่ และระบบการจัดการน้ำสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ ซึ่งนวัตกรรมของเราทั้งหมดนี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ครอบคลุมในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม
หมายเหตุ: เว็บไซต์นี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และระบบที่จำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์บางชนิดอาจไม่มีจำหน่ายหรือให้บริการในประเทศอื่น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

ระบบตัวนำยิ่งยวดประยุกต์ (Applied Superconductor Systems)

ลักษณะพิเศษของตัวนำยิ่งยวดคือ ค่าความต้านทานไฟฟ้าเป็นศูนย์ที่อุณหภูมิต่ำมาก ระบบนี้ช่วยให้สามารถใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานหลายด้าน ด้วยการป้องกันการสูญเสียพลังงานโดยการสร้างสนามแม่เหล็กกำลังสูงและช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ มีขนาดลดลง Mitsubishi Electric คือผู้ผลิตแม่เหล็กไฟฟ้าหลายประเภทที่นำเทคโนโลยีตัวนำยิ่งยวดมาประยุกต์ใช้ เราพยายามอย่างเต็มที่ในการตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่อุปกรณ์การแพทย์ไปจนถึงอุปกรณ์การวิจัย
ระดับสูง

แม่เหล็กขดลวดตัวนำยิ่งยวดสำหรับเครื่อง MRI <การถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็ก> (Super Conducting Magnet for MRI <Magnetic Resonance Imaging>)

แม่เหล็กขดลวดตัวนำยิ่งยวดสำหรับเครื่อง MRI (Super Conducting Magnet for MRI)

MRI ใช้ประโยชน์จากการสร้างภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กเพื่อแสดงภาพโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย ด้วยการใช้เทคโนโลยีการปรับคลื่นสนามแม่เหล็กที่ยอดเยี่ยม Mitsubishi Electric สามารถสร้างแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดสำหรับ MRI ซึ่งมีค่าความเป็นเอกพันธ์ระดับสูงสุดในโลกที่ 1.5 เทสลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สร้างแม่เหล็กตัวนำยิ่งยวดชิ้นแรกของโลกที่มีอัตราการสูญเสียฮีเลี่ยมเหลวที่ศูนย์ จนถึงปัจจุบัน เราได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ไปแล้วแล้วกว่า 1,000 ยูนิต

ระบบ Doppler Lidar

ระบบ Doppler Lidar

ระบบ Doppler Lidar

ระบบ Doppler Lidar จะยิงลำแสงเลเซอร์ออกไป หลังจากนั้นลำแสงจะสะท้อนกลับแสงหักเหที่ไปกระทบกับฝุ่นหรือสิ่ง
สกปรกอื่นๆ ในอากาศ และทำการวัดระยะคอมโพเนนต์ที่มองเห็นของความเร็วลมโดยใช้ชิฟท์ความถี่ Doppler ของแสงที่สะท้อนหักเหกลับ และเนื่องจากระบบ Doppler สามารถวัดระยะห่างระหว่าง LIDAR และอนุภาคในอากาศโดยใช้เวลาไปกลับของแสงหักเหกลับ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องวัดอัตราความเร็วลมทั่วไป จึงสามารถวัดทิศทางและความเร็วลมได้จากระยะไกล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)

เครื่องสำรองไฟฟ้า

เครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supplies)

Mitsubishi Electric เป็นผู้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายของศูนย์ข้อมูลระดับ Mission Critical ในเวลาที่กำลังไฟไม่เสถียร ทั้งนี้ UPS ของเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในด้านนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตลอดจนความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะก้าวเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เราผลิตระบบ UPS ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความน่าเชื่อถือได้ในเรื่องของระบบการทำงานที่ช่วยป้องกันข้อมูลสูญหาย และป้องกันเครื่องจากการเกิดไฟกระชากและไฟดับ

  • UPS แบบ 3 เฟส
  • การกำหนดค่าแบบมัลติโมดูล
  • UPS แบบเฟสเดียว

ระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment Systems)

เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator)

เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator)

Mitsubishi Electric ผลิตระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเครื่องผลิตโอโซนที่ประหยัดต้นทุนซึ่งมีขนาดและความจุต่างๆ สำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมและการดำเนินงานของรัฐบาล ระบบเหล่านี้สร้างโอโซนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า โอโซนจะถูกนำมาใช้ในการบำบัดน้ำจากแหล่งน้ำ หรือน้ำเสีย, การกำจัดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของสีและกลิ่นเหม็น และการผลิตน้ำสะอาดสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสะอาดปลอดภัย