ข่าวสารล่าสุด

ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์โซลูชันอาคารของ Mitsubishi Electric

24 ก.ย. 2021

วิดีโอเกี่ยวกับแนวคิดของเรา

เราได้เผยแพร่วิดีโอที่รวบรวมแนวคิด และเบื้องหลังธุรกิจเกี่ยว...

24 ก.ย. 2021

โซลู่ชั่นอาคารของ Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ได้เปิดตัวเว็ปไซต์สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโซลู...