Changes for the Better

เกี่ยวกับ Mitsubishi Electric

ข้อมูลขององค์กร

Mitsubishi Electric เป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบกลไกต่างๆ ที่มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้มีส่วนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก

รายได้

5.00 ล้านล้านเยน

พนักงาน

149,655

(เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)

ประวัติ

นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1921 Mitsubishi Electric ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันฉลาดและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมชิ้นแรก พัดลมสำหรับการใช้งานในครัวเรือน Mitsubishi Electric ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “แรก” อีกมากมาย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่อันน่าทึ่ง ที่ก่อให้เกิดกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทขึ้นมากมายทั่วโลก

ตำแหน่ง

Mitsubishi Electric มีสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ทั่วโลก ค้นหาที่ตั้งใกล้คุณ

 • ญี่ปุ่น91
 • อเมริกาเหนือ16
 • เอเชีย
  (ไม่รวมญี่ปุ่น)
  63
 • ยุโรป32
 • อื่นๆ7

โซลูชั่น Green Building
ที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ตู้เย็น Mitsubishi Electric Modern Taste of Freshness

เครื่องปรับอากาศของ Mitsubishi Electric Creating your comfort

ASEAN MITSUBISHI ELECTRIC CUP™ 2024
ถ้าร่วมมือกัน เราก็สามารถ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าได้

Mitsubishi Electric Thailand

  YouTube (open new window)