Changes for the Better

เกี่ยวกับ Mitsubishi Electric

ข้อมูลขององค์กร

Mitsubishi Electric เป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบกลไกต่างๆ ที่มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้มีส่วนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก

รายได้

5.00 ล้านล้านเยน

พนักงาน

149,655

(เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566)

ประวัติ

นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 1921 Mitsubishi Electric ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันฉลาดและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมชิ้นแรก พัดลมสำหรับการใช้งานในครัวเรือน Mitsubishi Electric ยังคงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “แรก” อีกมากมาย รวมถึงเทคโนโลยีใหม่อันน่าทึ่ง ที่ก่อให้เกิดกลุ่มธุรกิจต่างๆ ของบริษัทขึ้นมากมายทั่วโลก

ตำแหน่ง

Mitsubishi Electric มีสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ทั่วโลก ค้นหาที่ตั้งใกล้คุณ

 • ญี่ปุ่น91
 • อเมริกาเหนือ16
 • เอเชีย
  (ไม่รวมญี่ปุ่น)
  63
 • ยุโรป32
 • อื่นๆ7

โซลูชั่น Green Building
ที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ตู้เย็น Mitsubishi Electric Modern Taste of Freshness

เครื่องปรับอากาศของ Mitsubishi Electric Creating your comfort

AFF MITSUBISHI ELECTRIC CUP 2022 ถ้าร่วมมือกัน เราก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าได้

Mitsubishi Electric Thailand

  YouTube (open new window)