ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด

สถานที่ตั้ง

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่: เขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 60/16 หมู่ 3
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง
21140 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (38) 891 234~4, +66 (38) 891 338~43
หมายเลขโทรสาร: +66 (38) 891 242~3
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด_01
ก่อตั้งเมื่อ: วันที่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ: นายทาคาฮิโตะ คุระยะ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 400,000,000 บาท

ธุรกิจ: