ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่: 101 ตึก ทรู ดิจิทัล พาร์ค ออฟฟิศ ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพ 10260 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (2)-092-8600
หมายเลขโทรสาร: +66 (2)-043-1231-33
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ตำแหน่ง: กรุงเทพ ประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อ: 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ: นายวิเชียร งามสุขเกษมศรี
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 300,000,000 บาท

ธุรกิจ: