ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 111 ซอยเสรีไทย54
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10230 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์+66 (2) 517 1326, +66 (2) 919 9873
หมายเลขโทรสาร+66 (2) 517 1328
อีเมล์
เว็บไซต์
ตำแหน่งกรุงเทพ,ประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อ22 มกราคม พ.ศ. 2518
ประธานบริษัทและ CEOนายสมจินต์ ลีลาเกตุ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว320,000,000 บาท

ธุรกิจ