ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่: นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 111 ซอยเสรีไทย54
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10230 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (2) 517 1326, +66 (2) 919 9873
หมายเลขโทรสาร: +66 (2) 517 1328
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ตำแหน่ง: กรุงเทพ,ประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อ: 22 มกราคม พ.ศ. 2518
ประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ: นายสมจินต์ ลีลาเกตุ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 320,000,000 บาท

ธุรกิจ: