ตำแหน่ง

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์+66 (2) 337 2900
หมายเลขโทรสาร+66 (2) 337 2439~40
อีเมล์
เว็บไซต์
ก่อตั้งเมื่อ12 มกราคม พ.ศ. 2507
ประธานบริษัทและ CEOนายทาเคโนริ อะดาชิ

ธุรกิจ