ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่: ชั้น 10 และ 12 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ 2/3 หมู่14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (2) 312 0808, +66 (2) 312 0707
หมายเลขโทรสาร: +66 (2) 312 0800
อีเมล์:
เว็บไซต์:
ติดต่อ:
บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด_01
ก่อตั้งเมื่อ: 22 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ: นางสาวคาโอริ ทาคาฮาชิ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 100,000,000 บาท

ธุรกิจ:

นโยบายทางธุรกิจ

สร้างสรรค์คุณภาพในการบริการอย่างต่อเนื่อง และนำเสนอเทคโนโลยีที่โดดเด่นทันสมัย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเรา
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และการสนับสนุน จากลูกค้าตลอดกาล