ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด

สถานที่ตั้ง

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่: 700/86 นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (38) 936 600
หมายเลขโทรสาร: +66 (38) 936 677
ตำแหน่ง: ดอนหัวฬ่อ,เมือง,ชลบุรี
ก่อตั้งเมื่อ: 3 พฤษภาคม พ.ศ.2534
ประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ: นายทาคาโอะ นิชิดะ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 1,151,500,000 บาท

ธุรกิจ: