ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์+66 (2) 846 7000
หมายเลขโทรสาร+66 (2) 846 7077
ตำแหน่งกรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งเมื่อกันยายน พ.ศ. 2540
ประธานบริษัทและ CEOฮิโระอากิ  คอนโด้
ทุนที่เรียกชำระแล้ว120,000,000 บาท

ธุรกิจ