ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่: เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์: +66 (2) 846 7000
หมายเลขโทรสาร: +66 (2) 846 7077
ตำแหน่ง: กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งเมื่อ: กันยายน พ.ศ. 2540
ประธานบริษัท/กรรมการผู้จัดการ: เทสึยะ ชิโนะฮารา
ทุนที่เรียกชำระแล้ว: 120,000,000 บาท

ธุรกิจ: