สนับสนุน

พิมพ์หน้านี้

เครื่องมือช่วยเหลือ

เราพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อการใช้งานสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานยังต่างประเทศและสตาฟท้องถิ่น
ลองนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมวิศวกรหรือพนักงานใหม่ การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิค หรือการสื่อสารกับสตาฟท้องถิ่น

Sub-ผลิตภัณฑ์ Description
ปทานุกรมคำศัพท์เฉพาะทาง FA * • ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
• ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น
พร้อมให้บริการภาษาอื่นๆ
คลังคำศัพท์ FA * • ภาษาไทย
• ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
• ภาษาอังกฤษ
• ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาอังกฤษ
พร้อมให้บริการภาษาอื่นๆ
คลังประโยคในหน้าเว็บไซต์ FA * • ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาไทย
• ภาษาญี่ปุ่น เป็น ภาษาอังกฤษ
พร้อมให้บริการภาษาอื่นๆ

* ย้ายไปที่เว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric FA Global