สนับสนุน

พิมพ์หน้านี้

e-Learning

บริษัทมีความยินดีในการให้บริการ E-learningโดยหลักสูตรการเรียนรู้ได้ออกแบบเพื่อตอบสนองแก่การใช้งานหลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆอีกมากมาย ทางบริษัทหวังว่า E-Learning นี้จะเป็นประโยชน์และช่วยเสริมทักษะทางด้านเทคนิคให้แก่ผู้ใช้งานในสายการผลิตไม่น้อยก็มาก

Sub-Products Description
e-Learning * อุปกรณ์ FA สำหรับผู้เริ่มใช้งาน
 • PLCs
 • HMIs
 • Inverters
 • Servos
 • Industrial Network
 • Positioning
 • Industrial Robots
สำหรับพื้นฐานและระดับสูง
 • MELSEC-Q Series Basics
 • GX Works2 Basics
 • GX Works2 Advanced
 • CC-Link
 • Serial Communication
 • Positioning
 • PLC System Maintenance
 • GOT Basics (GT16, GT Designer3)
 • FREQROL Basics (Operation)
 • FREQROL Basics (Function)
 • MELSERVO Basics (MR-J4)
 • MOTION CONTROLLER Basics (Hardware)
 • MOTION CONTROLLER Basics (Real Mode:SFC)

* ย้ายไปที่เว็บไซต์ของ Mitsubishi Electric FA Global