ความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

ลงมือทำวันนี้อย่างมุ่งมั่น เพื่อสร้างสรรค์โลกวันพรุ่งนี้ที่สมบูรณ์กว่า

เรามุ่งหมายว่าจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในปี 2021 ซึ่งจะเป็นการ
เฉลิมฉลองการครบรอบ 100 ปีของบริษัท เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อสร้างสังคมที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำและ
เน้นการรีไซเคิล ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความครอบคลุมของเรามาใช้ พร้อมๆ กับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากพนักงานของเรา

สาส์นจากประธานบริษัท

ความทุ่มเทที่แท้จริงเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทฯ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric

แถลงการณ์สิ่งแวดล้อม: การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านเกี่ยวกับแถลงการณ์สิ่งแวดล้อมของ กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ที่เปิดตัวทั่วโลกในเดือนกรกฎาคมปี 2010

วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของ Mitsubishi Electric ที่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้สำเร็จภายในปี 2021 ซึ่งตรงกับครบรอบ 100 ปี ของการก่อตั้งบริษัท