Mitsubishi Electric Global

การขับเคลื่อนการเติบโต

หัวใจสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตของเราเน้นไปที่ ‘การทำให้ธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งแข็งแกร่งขึ้นอีก’ ดังนั้น เราจึงได้กำหนดธุรกิจ 8 ประเภทว่าเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโต ซึ่งเป็นเครื่องมือการพัฒนาในอนาคตของ Mitsubishi Electric Group

ระบบพลังงาน

จากการผลิตพลังงานไปจนถึงการส่งพลังงานและการจัดจำหน่าย เราได้สร้างการจ่ายไฟฟ้าที่เสถียรโดยการมอบผลิตภัณฑ์และระบบโดยรวมที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วน

ระบบขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ที่ล้ำหน้า ระบบขั้นสูง โซลูชันแห่งนวัตกรรม และเครือข่ายการบำรุงรักษาและบริการชั้นหนึ่งของเราช่วยมอบการขนส่งทางรถไฟที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และสะดวกสบาย

ระบบการก่อสร้าง

เรามุ่งที่มาตรฐานสูงสุดของคุณภาพลิฟต์และบันไดเลื่อนทั่วโลก เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในอาคารทั่วเมืองใหญ่ๆ ของโลก

ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีและโซลูชัน FA อันทันสมัยของเราช่วยทำให้การผลิตทั่วโลกดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชิ้นส่วนยานยนต์

ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านยานยนต์ที่หลากหลายของเราช่วยทำให้เกิดการพัฒนาการใช้มอเตอร์ขั้นสูงในสังคม

ระบบอวกาศ

ในขอบเขตอันกว้างใหญ่ของอวกาศ เทคโนโลยีทันสมัยของเราช่วยเชื่อมต่อผู้คนและนำประโยชน์มาสู่สังคม

อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้า

เราสร้างอุปกรณ์ทันสมัยที่ช่วยสร้างสังคมที่รุ่งเรืองและก้าวหน้าไปอีกระดับ

ระบบปรับอากาศและทำความเย็น

ผลิตภัณฑ์และโซลูชันเครื่องปรับอากาศที่หลากหลายของเรานำความสะดวกสบายและประสิทธิภาพมาสู่สภาพแวดล้อมในที่พักอาศัย ธุรกิจ และอุตสาหกรรมทั่วโลก