การขับเคลื่อนการเติบโต

ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพรวม

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่ Mitsubishi Electric ได้มอบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมอันทันสมัย จำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่อุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบไปจนถึงเครื่องจักรประมวลผล
จากการความเข้าใจความท้าทายที่ลูกค้าต้องเผชิญ จึงทำให้เราประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ระบบ และโซลูชันทางวิศวกรรมขั้นสูงเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เพิ่มความสามารถในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

การสนับสนุนระดับโลก

เครือข่ายบริการระดับโลกของเราพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าที่มีการผลิตอยู่ทั่วโลก ด้วยฟังก์ชันการสนับสนุนหลักที่ศูนย์ FA Center ซึ่งสร้างขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลก เราจึงสามารถนำเสนอบริการที่หลากหลายไปพร้อมกับการประสานงานกับสำนักงานขายในประเทศ สำนักงานสาขา และตัวแทนอย่างใกล้ชิด
ผลิตภัณฑ์ FA ของ Mitsubishi Electric พร้อมให้ใช้งานในเกือบทุกประเทศ และเครือข่ายการบริการของเราสามารถสนับสนุนธุรกิจทั่วโลกด้วยบริการซ่อมบำรุง ฝึกอบรม (ในภาษาท้องถิ่น) และแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาศูนย์การผลิตในประเทศของคุณ

e-F@ctory

โซลูชัน e-F@ctory ทำให้ ‘โรงงานอัจฉริยะ’ สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ที่ใช้ IoT โดย e-F@ctory จะปรับการผลิตให้เหมาะสมโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา การผลิต โลจิสติกส์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน จากนั้นจะวิเคราะห์และเพิ่มจำนวนข้อมูลที่รวบรวมให้ได้มากที่สุด ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีการเชื่อมต่อด้าน FA ของ Mitsubishi Electric จะเชื่อมโยง FA เข้ากับ IT สำหรับการผลิตในอนาคตที่ครอบคลุมการผลิตจำนวนมากที่ปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ การซ่อมบำรุงและการตรวจสอบแหล่งที่มาเชิงป้องกัน

ผลิตภัณฑ์

ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

ประวัติ

1924

ก่อตั้ง Nagoya Works ขึ้นเพื่อเป็นโรงงานหลักสำหรับการผลิตมอเตอร์อเนกประสงค์จำนวนมาก

1933

เริ่มการผลิตสตาร์ทเตอร์มอเตอร์แม่เหล็ก

1943

ก่อตั้ง Fukuyama Works

1952

เริ่มการผลิตหม้อแปลง

1964

เริ่มการผลิตเครื่องกัดโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM)

1978

เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้

1979

เริ่มการผลิตเครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงาน

1981

ปรับปรุงการผลิตเครื่องเลเซอร์สำหรับตัดชิ้นงาน

1981

เริ่มการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

1983

เริ่มการผลิต AC Servo

1992

เริ่มการผลิตตัวควบคุมการเคลื่อนที่

1992

เปิดตัวการผลิต HMI

2003

แนะนำ e-F@ctory

R&D/เทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่ทำให้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสามารถประกอบชิ้นส่วนได้รวดเร็วและเหมือนที่มนุษย์ทำได้

เราได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาอัลกอริทึมการควบคุมการตอบสนองต่อแรงที่มีความรวดเร็วสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

การประมวลผลข้อมูลฝ่ายการผลิตขั้นสูงทำให้เกิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

Mitsubishi Electric และอีก 5 บริษัทได้ก่อตั้ง Edgecross Consortium ร่วมกัน

เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ เราจึงได้มองการณ์ไกลกว่ากรอบการทำงานของบริษัทและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ล้ำหน้าให้มากที่สุด

เครื่องควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้แบบอเนกประสงค์ MELSEC iQ-R Series ใหม่ล่าสุด

สร้างการกำหนดค่าระบบซ้ำที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล

การสนับสนุนการผลิตที่ชาญฉลาดในบริษัทของจีนด้วย e-F@ctory

การเปิดตัวโซนสาธิต e-F@ctory Demonstration Zone ใน Changshu Innovation Center for Green & Intelligent Manufacturing

แนวโน้มล่าสุดของระบบ e-F@ctory และผลิตภัณฑ์ FA

MELSEC iQ-R Series Safety PLC, การพัฒนา “GX Works3”, ฟังก์ชันใหม่ของหน้าจอแสดงการปฏิบัติงานแบบภาพ "GOT2000 Series” และอื่นๆ อีกมากมาย...