Mitsubishi Electric รอบโลก

กิจกรรมพิเศษที่ประเทศไทย

การร่วมมือกันเพื่อชุมชน บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

มกราคม 2563

Panita Tanpiti เป็นพนักงานฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และประชาสัมพันธ์ของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด งานของเธอเกี่ยวข้องกับการจัดการภาพลักษณ์ของแบรนด์รวมถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ เธอยังสนับสนุนงานการขายและงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้วย

มีอยู่หนึ่งกิจกรรมในเดือนมิถุนายนของปีนี้ที่พาเธอออกจากสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพไปยังจังหวัดระยองที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ที่มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สร้างเขื่อน และรีไซเคิลขยะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทรัพยากรที่ยั่งยืน ลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และพัฒนาชีวิตของเด็กๆ ในชนบท

Panita มีบทบาทสำคัญในกิจกรรมนี้ ด้วยการเตรียมสคริปต์ สุนทรพจน์ และข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงการติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือด้วย เนื่องจากกิจกรรมนี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตลอดสองปีที่ผ่านมา โดยมีพาร์ทเนอร์จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาเกี่ยวข้อง การจัดการให้ทุกอย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่โครงการกำหนดจึงเป็นงานที่ท้าทาย ระหว่างช่วงกิจกรรมนี้ Panita ทำหน้าที่เป็นพิธีกรของงาน และคอยตรวจตราต้นไม้ที่ปลูกและเขื่อนที่สร้าง หลังจากนั้น เธอก็ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางปกติ

ทั้งนี้มีบริษัทในกลุ่มถึง 11 บริษัทที่เข้าร่วมในโครงการนี้เพื่อทำงานร่วมกับคนในพื้นที่ ถึงจะเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานอย่างหนัก แต่ผู้เข้าร่วมทุกคนก็ร่วมแรงกันเป็นหนึ่งแม้ทุกคนจะไม่เคยเจอกันก่อนหน้ากิจกรรมนี้เลย เมื่อหมดวัน แม้ทุกคนจะเหนื่อยล้า แต่ก็มีความสุขที่ได้รู้ว่าตัวเองได้ทำประโยชน์ที่จะสร้างผลดีให้กับพื้นที่นั้น

การได้เห็นทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อปลูกป่าเป็นภาพที่น่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง การทำงานร่วมกันช่วยให้ความสัมพันธ์ของบริษัทและผู้คนในพื้นที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บรรยากาศการเฉลิมฉลองได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ Panita ร่วมทานอาหารทะเลกับเพื่อนร่วมงานของเธอที่ร้านอาหารใกล้เคียง นี่เรียกได้ว่าเป็นรางวัลที่คู่ควรหลังจากพยายามมาทั้งวัน

Mitsubishi Electric ทุ่มเทเพื่อระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในท้องถิ่นและทั่วโลก โครงการเช่นนี้จะช่วยประกันความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนที่เราทำธุรกิจ และมีเป้าหมายเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนในปัจจุบันและคนรุ่นต่อไปในอนาคต

(ด้านซ้าย) สำนักงานของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัดในเขตสาธรของกรุงเทพ
(ด้านขวา) วัดอรุณ วัดพุทธในกรุงเทพซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทย


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม