ฉบับประจำเดือนนี้

ประเทศจีน

การท่องเที่ยวเพื่อสร้างสัมพันธ์

ประเทศเยอรมนี

ทุ่มเทเพื่ออนาคต

อินเดีย

เพื่อชุมชนสุขภาพดีและร่มรื่นยิ่งกว่าเดิม

ประเทศไทย

การร่วมมือกันเพื่อชุมชน