ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่:
เขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 60/16 หมู่ 3
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ระยอง
21140 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
+66 (38) 891 234~4, +66 (38) 891 338~43
หมายเลขโทรสาร:
+66 (38) 891 242~3
บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด_01
ก่อตั้งเมื่อวันที่14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
ประธานบริษัทและ CEOนายชินโกะ ทานิโมะโตะ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว400,000,000 บาท
ธุรกิจ: