ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่:
896/19 และ20 ชั้น12 อาคารเอสวีซิตี้ ออฟฟิศทาวเวอร์ 1
ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
+66 (2) 682 6522 - 31
หมายเลขโทรสาร:
+66 (2) 682 6020
อีเมล์:
sales@mitsubishifa.co.th
เว็บไซต์:
http://www.mitsubishielectric.com/fa/th_en/index.html(Open new window)
ตำแหน่ง:
กรุงเทพ ประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อ22 เมษายน พ.ศ. 2556
ประธานบริษัทและ CEOนายยุทะกะ คะวะซะกิ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว300,000,000 บาท
ธุรกิจ: