ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่:
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน เลขที่ 111 ซอยเสรีไทย54
แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
10230 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
+66 (2) 517 1326, +66 (2) 919 9873
หมายเลขโทรสาร:
+66 (2) 517 1328
อีเมล์:
meter_support@meath.co.th
เว็บไซต์:
http://www.meath-co.com(Open new window)
ตำแหน่ง:
กรุงเทพ,ประเทศไทย
ก่อตั้งเมื่อ22 มกราคม พ.ศ. 2518
ประธานบริษัทและ CEOนายทาคาฮิโระ ฮายาชิดะ
ทุนที่เรียกชำระแล้ว320,000,000 บาท
ธุรกิจ: