ตำแหน่ง

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่:
67 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.20 ตำบลบางโฉลง
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
+66 (2) 337 2900
หมายเลขโทรสาร:
+66 (2) 337 2439~40
อีเมล์:
information@kye.meap.com
เว็บไซต์:
http://www.mitsubishi-kye.com(Open new window)
ก่อตั้งเมื่อ12 มกราคม พ.ศ. 2507
ประธานบริษัทและ CEOนายทาเคโนริ อะดาชิ
ธุรกิจ: