ตำแหน่ง

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพรวมของบริษัท

ที่อยู่:
เลขที่ 11/1 อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120 ประเทศไทย
หมายเลขโทรศัพท์:
+66 (2) 846 7000
หมายเลขโทรสาร:
+66 (2) 846 7077
ตำแหน่ง:
กรุงเทพมหานคร
ก่อตั้งเมื่อกันยายน พ.ศ. 2540
ประธานบริษัทและ CEOนายเรียวจิ อันโด
ทุนที่เรียกชำระแล้ว120,000,000 บาท
ธุรกิจ: