ความรับผิดชอบต่อสังคม

Mitsubishi Electric Thai Foundation
(มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย)

สนับสนุนเยาวชนของวันนี้ให้เป็นผู้นำในวันหน้าผ่านโครงการทุนการศึกษา โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันโรงเรียนประถม และกิจกรรมจิตอาสากับพนักงาน

กิจกรรมจิตอาสา (การปลูกป่าชายเลน)

อาสาสมัคร 460 คนจาก MITSUBISHI ELECTRIC ในประเทศไทยและสิงคโปร์ได้ปลูกต้นโกงกาง 4,500 ต้นที่ปากแม่น้ำประแส จังหวัดระยอง เราได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนสิ่งแวดล้อมของเรา ผ่านการร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

กิจกรรมจิตอาสา (การปลูกป่าชายเลน)

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด "MKY"

การบริจาคเงิน

- บริจาคเงินให้กับเขตสะพานสูง เพื่อสร้างห้องสมุดให้หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง
- บริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
- บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และ
สภากาชาดไทย

การบริจาคเงิน

การบริจาคโลหิต

บริจาคเลือดให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดแห่ง
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

การบริจาคโลหิต

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ

MKY ยังคงดำเนินการนโยบาย “ECO Changes” ของ Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของสังคม ในโอกาสนี้ ทางบริษัทได้มีโครงการร่วม “Nation Bike Thailand 2015” ซึ่งเป็นกิจกรรมการปั่นจักรยานทั่วประเทศที่จัดขึ้นโดย Nation TV ช่อง 22 เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และหันเหพฤติกรรมไปในทางประหยัดพลังงานมากขึ้น เช่น ปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์

สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคตอรี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด "MELFT"

การสนับสนุนงาน TPA Robot Competition 2015

สนับสนุนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งจากทั่วประเทศไทย เราได้สนับสนุนทั้งทางด้านเงินและอุปกรณ์ เพิ่มรางวัลให้กับผู้ชนะ

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด "MET"

หนึ่งลิฟต์ที่คุณต้องการ หนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกลงไป

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการเป็นอยู่อย่างยั่งยืนในสังคม ดังนั้นทุกลิฟต์ที่เราจำหน่าย เราจะปลูกต้นไม้หนึ่งต้นให้กับสังคมของเรา เราหวังว่าการทำเช่นนี้จะช่วยลดมลพิษทางอากาศและกรองอากาศให้กับสังคมได้ เราดำเนินการโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2009 และเราได้ปลูกต้นไม้ในที่ต่างๆ ภายใต้ชื่อบริษัท Mitsubishi หรือภายใต้ชื่อของลูกค้าของเรา ตัวอย่างเช่น ที่ Mitsubishi Garden (มิตซูบิชิ การ์เด้น) ที่โรงเรียนบ้านสามหลัง วัดประชารังสรรค์ จังหวัดสุโขทัย เราได้ปลูกต้นไม้ 200 ต้นรอบโรงเรียนและรอบสนามฟุตบอล นอกจากนี้ เรายังได้ปลูกต้นราชพฤกษ์จำนวน 999 ต้นที่กลางถนนบางนาตราด กม. 6 เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราเชื่อว่าต้นไม้ที่ปลูกจะช่วยกรองอากาศสำหรับผู้ขับขี่และผู้คนที่อาศัยอยู่ที่ถนนบางนาตราดได้

หนึ่งลิฟต์ที่คุณต้องการ หนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกลงไป

ข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคี

เมื่อไม่นานมานี้ที่วิทยาลัยอาชีพนวมินทราชูทิศ คุณฮิเดะโทชิ คัง กรรมการผู้จัดการของ MET และคุณปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีเพื่อระบบการฝึกอบรมคู่สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยในด้านพลังงานไฟฟ้า เป้าหมายของการร่วมมือนี้คือการให้การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา รวมถึงให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยโอกาสทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา ซึ่งในที่สุดแล้วจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและการเงินได้
คุณชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาสำหรับช่างอุตสาหกรรม ได้เป็นพยานและเป็นผู้ประกอบพิธีของข้อตกลงนี้ ณ ที่วิทยาลัยอีกด้วย

ข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคี

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) "KYE"

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ “ทำความสะอาดคลอง“

โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณรอบ KYE: จากการผสานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ที่แขวงบางโฉลง บริษัทของเราจึงจัดแคมเปญเพื่อทำความสะอาดคลอง และแคมเปญเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความสะอาดขึ้นในชุมชนบางโฉลงของเรา เช่น การพัฒนาเส้นทางคลองในพื้นที่ การนำผักตบชวาและของเสียออกจากคลอง

การทำความสะอาดป้ายรถเมล์

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ของป้ายรถเมล์ที่ชุมชนถนนบางนาตราด: หลังจากที่ KYE ได้มอบป้ายรถเมล์ 7 ป้ายบนพื้นที่ถนนบางนาตราดเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเราได้ร่วมกันทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาป้ายรถเมล์ทั้งหมดในวันทำความสะอาดป้ายรถเมล์ครั้งใหญ่ เพื่อรักษาให้ป้ายรถเมล์สามารถใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ป่าชายเลน

โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน: เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ บริษัทได้จัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Life to Nature ขึ้นที่ตำบลคลองเขิน จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารและพนักงานของเรารวมทั้งหมดมากกว่า 200 คนได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางกว่า 2,000 ต้นในพื้นที่ดังกล่าว

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด "MCP"

"TO BE NUMBER ONE"

โครงการต้านยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

โครงการต้านยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย