ความรับผิดชอบต่อสังคม

Mitsubishi Electric Thai Foundation
(มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย)

กิจกรรมพนักงานจิตอาสา: ปลูกปะการัง

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทย รวมกว่า 500 คน ร่วมกันปลูกปะการัง ณ หาดนางรอง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกรักษ์ในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
อีกทั้งเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับแนวปะการังที่เสียหาย ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยกิจกรรมปลูกปะการังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมที่กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
อันสอดคล้องกับพันธกิจขององค์กรที่ว่า “เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า – Changes for the Better”

กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” (Science Classroom)

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด นำโดยนายทาเคชิ ฟุชิกิ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิศวกรของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 เข้าสู่กิจกรรม “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom)” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer) และพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Green Energy) โดยกิจกรรมจะเน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ อาทิ ทำการทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง การเล่นเกมส์แข่งรถประกอบโซลาร์เซลล์ เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ทุนการศึกษา

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัด ประจำปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 24 ปีของกิจกรรมมอบทุนการศึกษา มีนิสิตนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว จำนวน 400 คน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 22,022,000 บาท สำหรับกิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย เพื่อที่จะสามารถเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป อันสอดคล้องกับปณิธานของกลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ที่มุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ นั่นคือ “Changes for the Better”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด "MKY"

โครงการ “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด” ปี 2017

กิจกรรมปั่นจักรยาน ภายใต้ชื่อโครงการ “ปั่น Slow Life ไปตามรอยพระบาท 12 เมืองต้องห้ามพลาด” ถือเป็นหนึ่งแคมเปญพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ที่ตั้งใจส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มสู่สังคมไทย เพราะตลอด 45 ปี...เราให้คุณมากกว่าความเย็น “Cooling is Happiness” รวมถึงเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อม “ECO Changes” ของบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ที่มุ่งเน้นความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ ระหว่างเส้นทางปั่นฯ ทั้ง 12 สนาม บริษัทฯ ยังได้สร้างสรรค์กิจกรรม CSR ที่เกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม การศึกษาและเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “Changes for the Better - เปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า” เพื่อผลักดันสังคมให้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริจาคโลหิต

บริจาคเลือดให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดแห่ง โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด “MELFT”

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตแมนชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 (TPA Robot Contest Thailand Championship 2017) โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ (Factory Automation) สนับสนุนการคมนาคมขนส่งให้กับนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุงเทพฯมูลค่าทีมละ 1,000 บาท สนับสนุนเงินสำหรับสร้างเครื่องจักร จำนวนทีมละ 30,000 บาท และสนับสนุนเงินให้กับผู้ชนะการแข่งขันผ่านทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายยูทาคะ คาวาซากิ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรม

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

คณะผู้บริหาร บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ส่งมอบอาคารโรงอาหารให้กับ โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา ต.ป่าชัน อ.พลับพลาไชย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โดยอาคารดังกล่าวสร้างขึ้นด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 420,000 บาท

บริจาคโลหิต

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลชลบุรี ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตจากพนักงานภายในบริษัท ซึ่งทางบริษัทจัดกิจกรรมนี้ปีละ 4 ครั้ง

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด "MET"

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
(One Lift You Need, One Seed We Plant)

บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว กล่าวคือ ในทุกการขายลิฟต์ 1 ตัว เท่ากับการปลูกต้นไม้คืนสู่ชุมชนอย่างน้อย 1 ต้น ตัวอย่างกิจกรรม ได้แก่การร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการปลูกป่าที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ตามธรรมชาติ พร้อมสนับสนุนการบำรุงรักษาต่อเนื่องในเขตพื้นที่ป่าสงวนเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และเขตพื้นที่เขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี รวมกว่า 100 ไร่ ซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการ บริษัทฯ ทำการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 20,000 ต้น

โครงการมิตซูบิชิสอนน้องใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อน
(Mitsubishi Care for Kids)

จุดประสงค์ในการริเริ่มโครงการคือเพื่อลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กเล็กที่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจค่อนข้างน้อย โดยการใช้สื่อประกอบแบบ Edutainment เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจไปพร้อมกับมอบความสนุกสนาน ใช้วิธีการเดินสายไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อทำกิจกรรมมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนอย่างปลอดภัย เนื่องจากลิฟต์และบันไดเลื่อนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นในอาคารพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาลและสถานีขนส่งสาธารณะต่างๆเป็นต้น โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 70 โรงเรียน

กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิด (Hometown School Development)

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยการพัฒนาโรงเรียนในชุมชนบ้านเกิดของพนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนในชนบทมีความพร้อมในสื่อการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองต่อไป ตัวอย่างกิจกรรม อาทิเช่น โครงการปรับปรุงห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนฟากทุ่ง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการติดตั้งอาคารน้ำดื่มและอ่างล้างมืออนามัยที่โรงเรียนดงสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภูและโครงการสร้างโรงอาหาร และลานเอนกประสงค์ที่โรงเรียนบ้านชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

ทุนการศึกษา (MET Scholarship)

โครงการมอบทุนการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ โดยให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจในระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในอาชีพ เมื่อจบการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง เราพร้อมรองรับอาชีพและสนับสนุนการทำงานร่วมกับบริษัทฯต่อไปในอนาคต

บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด

โครงการ SCI รวมพลังอาสาปีที่ 8 ร่วมสืบสานงานของพ่อ ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา จากบริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาจากภาคส่วนต่างๆกว่า 700 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกต้นโกงกาง จำนวน 1,000 ต้น ณ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นอกจากนี้ ยังร่วมกันทำกิจกรรมอาสา อาทิ สร้างฝายเติมอากาศ, สร้างตาข่ายป้องกันขยะ, เก็บขยะบริเวณป่าชายเลน, ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 8,839 ตัว และมอบเงินจำนวน 20,000 บาท สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนให้แก่ชุมชนบ้านแหลมฉบังอีกด้วย

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) "KYE"

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ “ทำความสะอาดคลอง“

โครงการเพื่อพัฒนาชุมชนบริเวณรอบ KYE: จากการผสานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ที่แขวงบางโฉลง บริษัทของเราจึงจัดแคมเปญเพื่อทำความสะอาดคลอง และแคมเปญเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความสะอาดขึ้นในชุมชนบางโฉลงของเรา เช่น การพัฒนาเส้นทางคลองในพื้นที่ การนำผักตบชวาและของเสียออกจากคลอง

การทำความสะอาดป้ายรถเมล์

วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ของป้ายรถเมล์ที่ชุมชนถนนบางนาตราด: หลังจากที่ KYE ได้มอบป้ายรถเมล์ 7 ป้ายบนพื้นที่ถนนบางนาตราดเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีแล้ว เพื่อเป็นการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในการใช้งาน ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเราได้ร่วมกันทำความสะอาดและทำการบำรุงรักษาป้ายรถเมล์ทั้งหมดในวันทำความสะอาดป้ายรถเมล์ครั้งใหญ่ เพื่อรักษาให้ป้ายรถเมล์สามารถใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ป่าชายเลน

โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน: เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้ำ บริษัทได้จัดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม Life to Nature ขึ้นที่ตำบลคลองเขิน จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้บริหารและพนักงานของเรารวมทั้งหมดมากกว่า 200 คนได้ร่วมกันปลูกต้นโกงกางกว่า 2,000 ต้นในพื้นที่ดังกล่าว

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด "MCP"

"TO BE NUMBER ONE"

โครงการต้านยาเสพติดและกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย