ธุรกิจระดับโลก

ระบบพลังงานและไฟฟ้า

กังหันไฟฟ้า, อุปกรณ์จอภาพขนาดใหญ่, ลิฟต์ ฯลฯ

ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

เครื่องควบคุมที่สามารถโปรแกรมได้เครื่องควบคุมเชิงตัวเลข อุปกรณ์มัลติมีเดียสำหรับรถยนต์ ฯลฯ

ระบบข้อมูลและการสื่อสาร

ระบบการสื่อสารแบบไร้สาย ดาวเทียม ระบบเครือข่ายรักษา
ความปลอดภัย ฯลฯ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

พาวเวอร์โมดูล อุปกรณ์ความถี่สูง, อุปกรณ์ออปติคอล อุปกรณ์ LCD ฯลฯ

เครื่องใช้ภายในบ้าน

โทรทัศน์ LCD, เครื่องปรับอากาศในห้อง, ตู้เย็น ฯลฯ