สาส์นจากประธานบริษัท

การมุ่งมั่นเป็นบริษัทสีเขียวชั้นนำระดับโลกด้วยการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์ บริการ และการผลิตที่ช่วยลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนในฐานะผู้ผลิตตลอดทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์

ขณะที่ Mitsubishi Electric ทำงานเพื่อกลายเป็น "บริษัทสีเขียวชั้นนำระดับโลก” เราจึงสนับสนุนการสร้างสังคมที่มั่งคั่งพร้อมความยั่งยืน ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

ในฐานะผู้ผลิตที่อยู่ท่ามกลางความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย Mitsubishi Electric ให้ความสำคัญสูงสุดในการสร้างสังคมบนพื้นฐานการรีไซเคิล นั่นเพราะว่าผู้ผลิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรและวัสดุไปจนถึงการผลิตและการขาย เช่นเดียวกับการรวบรวมและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน

Mitsubishi Electric Group มีความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตลอดวงจรชีวิต โดยการสนับสนุนวิธีการดั้งเดิมในการรักษาทรัพยากร เช่น การลดขนาดและน้ำหนักผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการริเริ่มออกแบบ ในขั้นตอนการรวบรวมและทำลายผลิตภัณฑ์ เรามีแนวความคิดมากมาย รวมถึงการทำให้ผลิตภัรฑ์ทันสมัยขึ้น (การนำมาใช้ใหม่) ระบบลิฟต์ที่ใช้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบที่มีอยู่ และธุรกิจการรีไซเคิล เช่น การรีไซเคิลเครื่องใช้ภายในบ้านที่ใช้แล้ว เรามุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน

Mitsubishi Electric Group ส่งเสริมแนวคิดที่มุ่งเน้นที่การสนับสนุนการสร้างสังคมบนพื้นฐานการรีไซเคิลและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ความพยายามของเราช่วยส่งเสริมสังคมโดยการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและปรับใช้กิจกรรมต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการผลิต

ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ ผมเชื่อว่า Mitsubishi Electric Group จะได้รับการตระหนักโดยผู้ถือหุ้นทุกคนในนามบริษัทที่เป็นที่ต้องการของสังคม ดังนั้นผมหวังว่าพนักงานแต่ละคนของ Mitsubishi Electric Group จะมีความภาคภูมิใจในงานของพวกเขา และสามารถบอกเล่าเกี่ยวกับบริษัทให้แก่ครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจ

การสนับสนุนแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021

Mitsubishi Electric Group ได้ตั้งวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมปี 2021 ซึ่งมุ่งหวังให้สำเร็จในผี 2021 ซึ่งเป็นปีที่ฉลองครบรอบ 100 ปีของบริษัท ถึงทุกวันนี้ บริษัทได้ก้าวหน้าเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นี้ เราได้ปรับใช้มาตรการมากมายตามแผนสิ่งแวดล้อมซึ่งมีขึ้นทุกๆ สามปี ในแผนสิ่งแวดล้อมอันดับที่ 8 (ปีงบประมาณ 2016-2018) กิจกรรมของเราขับเคลื่อนโดยเสาหลักสี่เสา คือ การสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ การสร้างสังคมบนพื้นฐานการรีไซเคิล การสร้างสังคมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และการสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

ความสำเร็จของความพยายามดังกล่าวรวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโดยการใช้ IoT*1 และการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน ผลลัพธ์ที่ได้คือ เราลดการปล่อย CO2 จากการผลิตผละการใช้ผลิตภัณฑ์ จึงถือเป็นการส่งเสริมการลดระดับก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ เรายังได้บรรลุการปล่อยก๊าซเป็นศูนย์จากของเสีย ทั้งในญี่ปุ่นและในภูมิภาคอื่นๆ จึงถือเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของพนักงานยังนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เข้าร่วมห้องเรียนกลางแจ้งของ Mitsubishi Electric และโครงการการสงวนป่าไม้ "Satoyama” ซึ่งเป็นผลที่เกิดคาดจากเป้าหมายของเรา กิจกรรมการสงวนความหลากหลายทางชีวภาพได้แผ่ขยายไปยังทุกไซต์ธุรกิจของ Mitsubishi Electric ในญี่ปุ่น จึงมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ด้วยการมุ่งเน้นที่การพัฒนาคุณภาพของความคิดริเริ่มดานสิ่งแวดล้อมที่แต่ละฐานการผลิต เราได้บรรลุระดับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้น และฐานการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมก็แข็งแกร่งขึ้นด้วย

ความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมของเราถือว่าได้รับการตระหนักถึง Mitsubishi Electric ได้รับการจัดอันดับสูงที่สุด หรือรายชื่อเกรด A โดย CDP*2 ในปีงบประมาณ 2018 ซึ่งเป็นปีที่สองติดต่อกันในสามด้าน ได้แก่ สภาพอากาศ น้ำ และห่วงโซ่อุปทาน นั่นทำให้ผมรู้สึกปลื้มปิติและรู้สึกเป็นเกียรติที่ความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้เป็นที่รับรู้ในสังคม

ระยะเวลาของแผนสิ่งแวดล้อมอันดับที่ 9 (ปีงบประมาณ 2019-2021) ซึ่งจะเริ่มต้นในปีงบประมาณ 2019 จะถือเป็นสุดท้ายในการบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา สำหรับช่วงเวลานี้ เราจะคำนึงถึงการจัดการปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตและข้อบังคับในประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น เพิ่มเติมจากเสาหลักทั้งสี่ในแผนสิ่งแวดล้อมอันดับที่ 8 ดังนั้นการใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพและการเพิ่มระดับของการริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมที่ไซต์ธุรกิจในต่างประเทศจึงได้ถูกเพิ่มลงในประเด็นสำคัญสำหรับกิจกรรมของเรา

เป้าหมายของเราคือการเป็นบริษัทสีเขียวชั้นนำระดับโลก และพร้มกับเป้าหมายนี้ เราได้ตั้งเป้าหมายยอดขายรวมไว้ที่ 5 ล้านล้านเยนและอัตรากำไรจากการดำเนินงานไว้ที่ 8% หรือสูงกว่าภายในปีงบประมาณ 2021 เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ถือหุ้นผ่านความคิดริเริ่มที่หลากหลาย รวมถึงสิ่งที่ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินธุรกิจ

แนวโน้มในระยะยาวสำหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

Mitsubishi Electric Group ดำเนินงานตามการกำหนดของวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวถัดไปซึ่งช่วยส่งเสริมการบรรลุ SDG*3 ไปจนถึงปี 2030 หรือแม้กระทั่ง 2050 เราจะตั้งเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์ระยะยาวถัดไป พร้อมทั้งแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น หลังจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ในสิ่งแวดล้อมของสังคมอนาคตและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในหมู่ความคิดริเริ่มที่มองการณ์ไกลเหล่านี้ เราหวังที่จะตั้งเป้าหมายสำหรับการลดการปล่อย CO2 และได้รับการรับรองสำหรับความคิดริเริ่ม SBT*4 ในปีงบประมาณ 2020

เนื่องด้วย Society 5.0*5 ซึ่งส่งเสริมโดยรัฐบาลญี่ปุ่น เป้าหมายของเราจึงเป็นการบรรลุสังคมที่ยั่งยืนที่หล่อเลี้ยงทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้ เราได้ระบุหนึ่งในปัญหาที่ต้องแก้ไข ซึ่งก็คือการข้ามผ่านข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้พลังงานผ่านการใช้ทรัพยากรและพลังงานเพื่อสร้างของเสียเป็นศูนย์ Mitsubishi Electric มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการตระหนักถึง Society 5.0 และการบรรลุ SDG โดยการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และระบบที่ช่วยลดการปล่อย CO2 รวมถึงอุปกรณ์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ และโซลูชันระบบ เช่น ZEB.*6

ในอดีต ผมทุ่มเทพลังงานของผมในการพัฒนาและการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยให้บรรลุความสะดวกสะบายสำหรับลูกค้า รวมทั้งลดภาระด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมในอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องใช้ภายในบ้าน และการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท ในอนาคต ผมจะใช้ความรู้และความสามารถของผมเพื่อนำพา Mitsubishi Electric Group ไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่รุ่งเรือง โดยการชี้แนะวิธีการมีส่วนร่วมกับสังคมและแนะนำแนวทางในการดำเนินงานของเรา

T Sugiyama

29 มิถุนายน 2018
Takeshi Sugiyama

ประธานบริษัทและ CEO
Mitsubishi Electric Corporation

*1 Internet of Things: เครือข่ายของหลากหลายสิ่งที่เชื่อมต่อกันผ่านอินเทอร์เน็ตและควบคุมซึ่งและกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูล

*2 CDP: องค์กรนานาชาติที่ไม่ใช่ของภาครัฐซึ่งทำหน้าที่ดำเนินการสำรวจ เปิดเผยประสิทธิภาพการทำงาน และประเมินกิจกรรมของบริษัทและสถานที่ต่างๆ

*3 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะต้องบรรลุภายในปี 2030 ซึ่งรวมอยู่ใน “วาระแห่งปี 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ได้รับการรับรอง ณ การประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติในเดือนกันยายน ปี 2558

*4 Science-Based Target initiatives: ความคิดริเริ่มที่มีเป้าหมายเพื่อลดการปล่อย CO2 โดยอาศัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

*5 หนึ่งในแนวทางพื้นฐานที่สนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในด้านนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดริเริ่มเพื่อตระหนักถึง "สังคมสุดอัจฉริยะ” ซึ่งเป็นสังคมช่วงที่ 5 ตามมาจากสังคมการล่า การทำเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และข้อมูล

*6 Zero Energy Building: อาคารที่มีการลดปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยสุทธิเป็นศูนย์หรือในระดับประมาณศูนย์ ทดแทนโดยการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน