ประวัติของบริษัท

ข้อมูลขององค์กร

ภาพรวมของบริษัท ข้อมูลองค์กร ธุรกิจ และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ

สาส์นจากประธานบริษัท

"การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า" คือแถลงการณ์องค์กรจากประธานบริษัทและ CEO ของเรา

สาส์นจากประธานบริษัท

พันธกิจขององค์กร

พันธกิจขององค์กร และหลักการดำเนินงาน 7 ข้อ ภายใต้ความพยายามที่จะยกระดับสังคมให้ดีขึ้น

พันธกิจขององค์กร

กลยุทธ์ขององค์กร

ด้วยการดำเนินการตามนโยบายการจัดการองค์กรแบบสมดุล เรามุ่งมั่นที่จะเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ

กลยุทธ์ขององค์กร

ประวัติของ Mitsubishi Electric

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัตินวัตกรรมอันยาวนานและความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีของ Mitsubishi Electric

ประวัติของ Mitsubishi Electric