ระบบข้อมูลและการสื่อสาร

ระบบการสื่อสารแบบใช้สายและไร้สาย, ระบบกล้องเครือข่าย, อุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสาร, ดาวเทียม, อุปกรณ์เรดาร์, เสาอากาศ, ระบบขีปนาวุธ, ระบบควบคุมอัคคีภัย, อุปกรณ์กระจายภาพ, อุปกรณ์การส่งข้อมูล, ระบบเครือข่ายการรักษาความปลอดภัย, อุปกรณ์ระบบข้อมูล, การผสานระบบต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย

ศูนย์ควบคุมระบบข้อมูลแบบบูรณาการ

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการทำงานจากระยะไกลและตรวจสอบระบบข้อมูลลูกค้า และวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ และช่วยให้ตอบสนองต่อการทำงานที่ผิดปกติของระบบได้อย่างรวดเร็ว

(เครือข่ายข้อมูลบริษัท Mitsubishi Electric)

เซิร์ฟเวอร์ Mission-Critical

ด้วยการใช้เทคโนโลยีระบบเสมือนเป็นที่มีระบบป้องกันความผิดพลาดสมบูรณ์แบบแนวคิดครอบคลุม เซิร์ฟเวอร์นี้ไม่เพียงจะช่วยให้มั่นใจในความต่อเนื่องของการจัดการสินทรัพย์ด้านแอปพลิเคชันของลูกค้า แต่ยังได้รวมงานและระบบ Mission-Critical ภายใน สำหรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เอาไว้อีกด้วย

(เครือข่ายข้อมูลบริษัท Mitsubishi Electric)

แพลตฟอร์มดาวเทียมมาตรฐาน DS 2000

DS2000 เป็นแพลตฟอร์มดาวเทียมมาตรฐานที่สร้างสรรค์ขึ้นต่อจาก ETS-VIII ของ JAXA แพลตฟอร์มนี้ตอบสนองความต้องการดาวเทียมราคาต่ำแต่คุณภาุพสูงซึ่งมีระยะเวลาในการส่งสัญญาณสั้นลง ทั้งนี้ มีการนำมาใช้งานแล้วโดยญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในขณะนี้ มีดาวเทียมสิบดวงในวงโคจรที่ใช้งานแพลตฟอร์มนี้อยู่ ในที่สุดแล้ว จะมีการนำมาผนวกรวมเข้ากับ Engineering Test Satellite 9 ของ JAXA ที่กำลังมีการเปิดตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสำหรับดาวเทียมการสื่อสารที่มีความครอบคลุมสูง

สถานียานพาหนะติดตั้งเพื่อการสื่อสารดาวเทียม

อุปกรณ์สถานียานพาหนะติดตั้งเพื่อการสื่อสารดาวเทียมช่วยให้สามารถถ่ายทอดเสียงและภาพวิดีโอสำหรับการถ่ายทอดข่าว (ระบบการส่งข่าวผ่านดาวเทียม) และข้อมูลสำหรับการจัดการภัยพิบัติ ผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric ถูกใช้งานโดยสถานีกระจายเสียงวิทยุหรือโทรทัศน์ของญี่ปุ่น ทั้งภาครัฐ และบริษัทโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น สาธารณูปโภคด้านแก๊สและไฟฟ้า

ระบบการเข้าถึงบอร์ดแบนด์ออปติคอล

Mitsubishi Electric มีการติดตั้งระบบเครือข่าย Gigabit Ethernet แบบออปติคอลพาสซีฟ (GE-PON) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในบริการบรอดแบนด์ ความจำเป็นของระบบ GE-PON มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปริมาณเนื้อหาบอร์ดแบนด์ที่มีปริมาณมาก รวมถึงการใช้บริการการถ่ายทอดภาพที่เพิ่มสูงขึ้น