News

Print Page

Inquiries
Contact

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จับมือมิตซูบิชิ ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งแรกในไทย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคตอรี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรรณี โกมลกวิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และคุณอุษา คงภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบฝีมือแรงงาน ร่วมกับคุณยูทากะ คาวาซากิ และคุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการบริหารบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller: PLC) ระดับ 1 ซึ่งเป็นที่แรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนแรงงานคุณภาพของประเทศไทย